Седмично разписание ВТОРИ срок 23-24г. 

 

График консултации по учебни предмети втори срок 2023-2024 г.

График за консултации с родители и водене на документация.

 

Седмично разписание ПЪРВИ срок 23-24г.

 

График консултации

Седмичен график на дейностите

Спортен календар

Дневен режим на институцията

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година

Начало и край на ваканциите   през учебната 2020/2021 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I – VII клас
 

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

06.02.2024 г. – I – VII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII клас
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2023 – I – III клас (14 учебни седмици)

14.06.2023 – IV – VI клас (16 учебни седмици)

28.06.2023 – VII клас (18 учебни седмици)