Шерил Османова – Главен счетоводител

Боряна Димитрова – отчетник “Начисляване на трудови възнаграждения”

Антонина Енчева – образователен медиатор

Димчо Димов – огняр

Татяна Тодорова – хигиенист

Василка Василева – хигиенист

Станка Маринова – хигиенист – 4 часа