Приемно време на Директора: 

Понеделник – от 8:30 ч.  до 9:30 ч.
Сряда – от 12:30 ч. до 13:00 ч.

Директор: 

Димитър Димитров

магистър по История / Археология

 

Заместник-директор по учебната дейност:

Стела Вачева

магистър по начална училищна педагогика