Правила за осигуряване на достъп до обществена информация

Административни услуги

Годишен отчет за работа по ЗДОИ

Годишен план

График за консултации с родители и водене на документация.

График консултации по учебни предмети втори срок 2023-2024 г.

План на УКБППМН

Политика за защита на личните данни

Правила за осигуряване на достъп до обществена информация

Форми на обучение 2023-2024 г.

 

ВПЗЛПСПОИН

Правилник за дейността на училището 2023-2024 г

Училищни учебни планове.

Правилник за дейността 2020 2021