Утвърден Бюджет-2024г.

 

31.12.23-Отчет за изпълнението на бюджета

30.09.23-Отчет за изпълнението на бюджета

30.06.23-Отчет за изпълнението на бюджета

31.03.23-Отчет за изпълнението на бюджета

Утвърден Бюджет-2023г.

 

31.12.22-Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.22

30.09.22-Отчет за изпълнението на бюджета

30.06.22-Отчет за изпълнението на бюджета

31.03.22-Отчет за изпълнението на бюджета

Утвърден Бюджет-2022г.

 

31.12.21-Отчет за изпълнението на бюджета

30.09.21-Отчет за изпълнението на бюджета

30.06.21-Отчет за изпълнението на бюджета

31.03.21-Отчет за изпълнението на бюджета

Утвърден Бюджет-2021г.

 

Касов КСФ

Касов Бюджет

БЮДЖЕТ 2020

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020

Утвърден бюджет за 2018 година

Отчет за изпълнение на бюджета към м.март 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към м.юни 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към м.септември 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към м.декември 2018 г.

Утвърден бюджет за 2019 година.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019