График консултацииСедмичен график на дейностите

Спортен календар

Дневен режим на институцията

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите   през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – VII клас
 

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I – VII клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен  
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII  
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

 31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII  клас (18 учебни седмици)