УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

Павлина Колева – старши учител по БЕЛ и история.

Преподава на ученици от V до VІІ клас.

Класен ръководител на V клас

Радостина Бакърджиева – старши учител по английски език.

Преподава на ученици от ІІ до VІІ клас.

Галина Димитрова – старши учител по математика, информационни технологии и музика.

Класен ръководител на VІI клас.

Денислава Станчева – старши учител по физика, химия, биология и ФВС.

Класен ръководител на VI клас.

Станислава Йончева – учител по география.

Преподава на ученици от V до VІІ клас.

Нивелина Куцарова – старши учител технологии и предприемачество, изобразително изкуство.

Класен ръководител на IV клас.

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП:

Жанета Стефанова – класен ръководител на първи клас.

Ивелина Стоева – класен ръководител на втори клас

Яна Кузманова – класен ръководител на трети клас.

 

УЧИТЕЛИ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН:

Мая Добрева – ІІІ-ІV клас.

Гергана Георгиева – І-ІІ клас.

Станислава Йончева – V,VІ,VІІ клас.