Директор:

Димитър Димитров

магистър по История / Археология

 

Заместник-директор по учебната дейност:

Стела Вачева 

магистър по начална училищна педагогика